Die Kokerboom - a multilingual Christmas tale

Client / Brand
Stigting vir Bemagtiging deur Afrikaans

Entry Title
Die Kokerboom - a multilingual Christmas tale

Entered In

Client / Brand
Stigting vir Bemagtiging deur Afrikaans

Entry Title
Die Kokerboom - a multilingual Christmas tale

View More Entries

Ref Image
Gold Pendoring
SIMUNYE (Zulu picturebook)
Pan Macmillan South Africa
Ref Image
Finalist
The Lockdown Recipe Storytelling Book
Annake Müller Publishing
Ref Image
Gold Pendoring
The Girl with 21 Questions(Setswana picturebook)
Pan Macmillan South Africa
Ref Image
Silver Pendoring
Krok en Dil (graphic novel for young readers)
Pan Macmillan South Africa